CZWARTKI LEKKOATLETYCZNE

27 wrzesień 2010

  Czwartki lekkoatletyczne są to zawody sportowe dzieci do lat 12. Reaktywował je Pan Marian Woronin. Celem czwartków jest wybieranie najlepszych młodych sportowców z całej Polski.

   W kraju tworzy się kilka ośrodków (miast), w których co tydzień w czwartki odbywają się zawody lekkoatletyczne. Od 23.09.2010 r. ponownie nasze miasto zaczęło zaliczać się do takich miejsc. Na podkreślenie zasługuje fakt, iż w latach 60-70 ubiegłego wieku, wspomniane czwartki organizowane były w naszym mieście przez zasłużonych trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego, tj: Józefa Gorczycę, Romana Geryszewskiego oraz Tadeusza Brzostka, tak więc wznowienie ich w Lidzbarku Warmińskim jest kontynuacją dawnych tradycji. W najbliższym czasie zamieścimy najlepsze wyniki w poszczególnych konkurencjach.